خانه والدین و فرزندان تربیت فرزند بگو چطور کودکم را برای رفتن به کودکستان آماده کنم؟

بگو چطور کودکم را برای رفتن به کودکستان آماده کنم؟

۲۸
5
مهارت های پیش از کودکستان

مهارت هایی که بهتر است کودکان قبل از کودکستان بیاموزد

مهارت های پیش از ورود به کودکستان

. + ۱۸ سال اندک به توانایی های کودک احترام بگذارید

تا چشم بر هم زدید کودک دلبندتان از چهار دست و پا رفتن به جایی رسیده است که کوله کوچکش را برای ورود به مهد کودک آماده میکنید. سوالی که هنگام بستن کوله به ذهنتان ورود میکند این است که آیا کودکتان آمادگی فکری لازم برای ورود به این دوره را دارد؟ آیا او چیزهایی که از یک کودک پنج شش ساله انتظار میرود را میداند؟

کودک در سالهای ابتدایی زندگی یک سری معلومات پایه را می آموزد. این آموزش گاه توسط والدین و گاه توسط مهد کودک و البته ترکیبی از هر دو به او داده میشود. چنین معلوماتی پایه گذار دانش و فهم او از زندگی خواهد بود و در نتیجه کنترل صحت و کیفیت این معلومات و مهارت ها موضوع مهمی است.

در این مقاله ببینید که مهمترین معلومات، دانشو مهارتی که کودک شما تا قبل از کودکستان باید بیاموزد چیست:

این فهرست چه اهمیتی دارد و چگونه باید با آن برخورد کرد

این فهرست چه اهمیتی دارد و چگونه باید با آن برخورد کرد

پیش از آنکه به دنبال بررسی این فهرست باشید بهتر است بدانید که برای رسیدن به این مهارت ها باید از روشهای صحیح تربیت و آموزش کودک استفاده کنید. کودکان در این سنین باید آموزش را همراه با بازی، سرگرمی و با محبت دریافت کنند. هرگونه اجبار کودک به یادگیری یک مفهوم جز به جا گذاشتن هاطره ای بد از آموزش، ایجاد مقاومت و تاخیر در آموزش نتیجه ای نخواهد داشت.

نکته بعدی که باید مد نظر داشته باشید احترام به تفاوت توانایی های کودکان با یکدیگر است. انتظار نداشته باشیدکه همه کودکان به یک اندازه و یک شکل مهارت بیاموزند. بنابراین نباید خود را چنان درگیر آموزاندن این مهارت ها به کودکتان کنید که شخصیت، نیازها و توانایی هایش را نادیده بگیرید.

رشد شخصی و اجتماعی

رشد شخصی و اجتماعی

آموختن

 • علاقه و کنجکاوی برای آموختن
 • تلاش و تقلا برای انجام کارها و کمک خواهی هنگام بروز مشکل
 • به طور کلی خوش برخورد باشد و همکاری کند

خویشتن داری و رعایت اصول

 • قوانین و مسائل روزمره را رعایت کند
 • به راحتی بین حالات ، برنامه و کارها (عبور سریع و راحت از یک فعالیت به فعالیت دیگر)
 • انجام فعالیت در حد نرمال و معمول

ارتباط و تعامل با دیگران

 • تعامل با یک یا چند کودک
 • تعامل با بزرگسالان آشنا
 • شرکت در فعالیت های گروهی
 • بازی با دیگران
 • رعایت نوبت و سهم خود و دیگران
 • تمیزکاری و جمع آوری لوازم بعد از بازی

رویارویی با مشکلات

 • درخواست کمک از بزرگسالان برای حل مشکلات
 • صحبت کردن درباره بیان مشکلات و تلاش برای پیدا کردن راه حل