خانه سلامت بیماری ها بگو چطور فردی را از خفگی ناشی از پریدن جسم خارجی در گلو نجات دهم؟

بگو چطور فردی را از خفگی ناشی از پریدن جسم خارجی در گلو نجات دهم؟

۰
9
نجات دادن از حالت خفگی

روشهای کمک به فردی که بر اثر پریدن غذا در مجرای تنفسی در حال خفگی است

نجات دادن از حالت خفگی

 اندک + ۱۵ سال اندک  مانور هایملیخ را فقط برای مصدوم واقعی استفاده کنید
یک شوخی نابجا هنگام غذا خوردن، کمی عجله برای تمام شدن غذا، خنده بی موقع هنگام پایین رفتن تکه چیپس در گلو میتواند به یک تراژدی بدل شود. اتفاقی که احتمالا بارها با آن مواجه شده ایم و البته خوشبختانه به خیر گذشته است.

کسی که به حالت خفگی ناشی از پریدن شی خارجی به گلو دچار شود، زمان کمی برای کمک رسانی خواهد داشت. این زمان در صورت بسته شدن کامل مجرای تنفس، کمتر از حدود پنج دقیقه خواهد بود.

مقاله مرتبط: بگو چطور خود را از خفگی پریدن جسم خارجی در گلو نجات دهم؟

در ادامه راهکارهای برخورد با چنین مشکلی و نجات دادن از حالت خفگی را با هم میخوانیم:

مصدوم را دعوت به آرامش کنید

مصدوم را دعوت به آرامش کنید

اولین اصل در چنین مواردی حفظ آرامش خود و کمک به مصدوم برای تمرکز و آرامش است. از عوارض انسداد مجرای تنفس بالا رفتن ترشح انسولین و افزایش اضطراب و ترس مصدوم است که این خود باعث میشود که تصمیم گیری صحیح انجام نشده و حتی کار بدتر و پیچیده تر شود.

وضعیت مصدوم را بررسی کنید

وضعیت مصدوم را بررسی کنید

از مصدوم بپرسید، آیا در حال خفه شدن است؟ . ممکن است این سوال برای شما بدیهی و عجیب به نظر برسد ولی معیار خوبی برای بررسی نوع حالت خفگی مصدوم است. در صورتی که مصدوم توانست پاسخ شما را با ایجاد صدا، سرفه و یا ناله بدهد، یعنی مجرای تنفس او به صورت کامل بسته نشده است و شما زمان بیشتری برای کمک به او دارید.

اما اگر کسی حالتی مانند خفه شدن گرفت، مثلا دستانش را دور گردنش حلقه کرد، نتوانست صدایی از گلو خارج کند، توانایی عطسه و سرفه نداشت، رنگش در حال کبود شدن بود و هشیاری اش کاهش یافت یعنی انسداد کامل مجرای تنفس روی داده و شما باید سریع تر برای کمک به او اقدام کنید

نکته: در صورتی که مصدوم ایستاده است هوای او را داشته باشید. چون این حالت  تعادل فرد به هم خورده و ممکن است به زمین بیفتد.

از مصدوم بخواهید شدید سرفه کند

از مصدوم بخواهید شدید سرفه کند

اولین و ساده ترین کاری که برای نجات دادن از حالت خفگی میتوان انجام داد، این است که از مصدوم بخواهید با تمام توانش سرفه کند. سرفه بهترین راه برای خارج شدن جسم خارجی از گلوست. در صورتی که مصدوم نتوانست سرفه کند یا سرفه کردن مشکل او را حل نکرد از روشهای دیگر بهره بگیرید.

نکته: به مصدوم آب ندهید. شی ای که در مجرای تنفس وارد شده است با آب خوردن، نهایتا بیشتر وارد مسیر تنفسی شده و شمکل را پیچیده تر خواهد کرد.

ضربه زدن به پشت مصدوم

ضربه زدن به پشت مصدوم

 • در صورتی که مصدوم ایستاده یا نشسته است، برای نجات دادن از حالت خفگی،به پشت او بروید.
 • به گونه ای قرار بگیرید که دست فعال شما مسلط بر میانه دو کتف او باشد
 • سر او را به سمت جلو خم کنید تا جسم مزاحم راحت تر بیرون بجهد
 • با دست دیگر سینه او را نگه دارید تا در اثر ضربه به جلو پرت نشود
 • با سینه کف دست محکم به میانه کتفهای او ضربه بزنید.
 • وضعیت او را بررسی کنید، ارگ جسم خارج نشد، ضربه را تکرار کنید.
 • اگر تا پنج ضربه جوابگو نبود از روش بعد استفاده کنید.
 • نکته: در صورتی که مصدوم روی زمین دراز کشیده است او را به پهلو بخوابانید و با همین روش به پشت او ضربه بزنید.

نجات دادن از حالت خفگی

انجام مانور هایملیخ برای فرد در حالت خفگی

انجام مانور هایملیخ برای فرد در حالت خفگی

مانور هایملیخ روشی اورژانسی است که باید فقط برای افراد بزررگسال و کودکان حداقل بالاتر از یک سال استفاده شود. پس انجام این مانور برای کدکان زیر یک سال غد قن است و در کودکان کم سن نیز باید با احتیاط زیاد انجام شود.

اتجام مانور هایملیخ به این شکل است:

 • پشت مصدوم قرار بگیرید
 • دستهایتان را دور کمر او قرار دهید و اور اب ه سمت خود بکشید.
 • یک دست را مشت کنید و رویش کم بین جناغ سینه و ناف قرار دهید.
 • با کف دست دیگر مشتتان را در دست بگیرید.
 • دستهای خود را با شدت به داخل شکم مصدوم و به سمت بالا بکشید.
 • بعد از هر بار فشار، وضعیت مصدوم را بررسی کنید. اگر جسن خارج نشد، این کار را میتوانید تا ۵ مرتبه تکرار کنید.
 • نکته: در صورتی که مصدوم از حال رفت مانور را متوقف کنید.

نجات دادن از حالت خفگی

کمک به فردی که در اثر حالت خفگی از حال رفته است

کمک به فردی که در اثر حالت خفگی از حال رفته است

در صورتی که فرد از هوش رفت او را به پشت بر روی زمین بخوابانید. در صورتی که عامل بسته شدن مسیر تنفس را مشاهده میکنید، سعی کنید آن را خارج کنید. در این حالت یک انگشت را به دهان و حلق مصدوم نزدیک کنید و با احتیاط شی را بیرون بکشید. اگر شی مزاحم دیده نمیشود و یا احساس میکنید با انگشت نمیتوانید آن را خارج کنید، این کار را انجام ندهید چون ممکن است شی بیشر فرو رفته و مشکل را چند برابر کند.

در صورت خارج نشده جسم مزاحم روی پاهای او بنشینید به گونه ای که به شکم او مسلط باشید.// پاشنه دست فعالتان را مقداری بالاتر از ناف قرار دهید ودست دیگر را بر روی آن بگذارید.//دستهایتان را چند بار به سرعت و با فشار به سمت بالا حرکت دهید تا جسم مزاحم خارج شود.

نکته: در مورد کودکان، می‌توانید این حرکت را با کمک دو انگشت میانی دستانتان انجام دهید.

اگر اقدامات فوق جواب نداد با اورژانس تماس بگیرید و در صورتی که عملیات احیا و تنفس مصنوعی را بلد هستید، تلاش کنید تا رسیدن اورژانس به مصدوم کمک کنید.

نجات دادن از حالت خفگی

بررسی نهایی وضعیت مصدوم

بررسی نهایی وضعیت مصدوم

در صورتی که مسیر تنفس مصدوم باز شد و یا جسم مزاحم از دهان او خارج شد. وضعیت عمومی او را بررسی کنید. برخی اوقات ممکن است بخشی از جسم مزاحم در مسیر تنفس او باقی مانده باشد و اثرات خود را به صورت سنگین شدن تنفس، سرفه های پیاپی و حتی کاهش سطح هوشیاری نشان دهد.

در این حالت بهتر است مصدوم را به اورژانس برسانید تا اقدامات پزشکی برای حل مشکل او انجام شود.

استثناهای روشهای نجات دادن از حالت خفگی

مانور هایملیخ برای افراد چاق یا باردار

مانور هایملیخ برای افراد چاق یا باردار

در مصدومانی که باردار هستند یا وزن بالایی دارند، نمیتوان از فشار به قسمت شکم استفاده کرد و باید نیرو را به قفسه سینه او وارد کرد:

 • دست را همانند مانور هایملیخ ولی در مکانی بالاتر یعنی تقریبا درقسمت میانی استخوان جناغ و درست بالای محل اتصال دنده های تحتانی قرار دهید.
 • فشار روی قفسه سینه و رو به بالا وارد کنید.
 • بعد از هر بار، وضعیت مصدوم را بررسی کنید.
 • در صورت نیاز مانور را تا پنج مرحله انجام دهید.

نجات دادن از حالت خفگی

مانور هایملیخ برای کودکان

مانور هایملیخ برای کودکان

ماور هایملیخ در کودکان به دلیل تحمل کمتر فشار و قد کوتاه تر، دقت بیشتری طلب میکند. برای این منظور :

 • ابتدا یک دستتان را مشت کنید و انگشت شست آن را بر روی شکم کودک جایی بین قفسه سینه و ناف –قرار دهید.
 • با دست دیگر این دست را محکم بگیرید
 • هر دو دست را با حرکت سریع و روبه بالا به گونه ای فشار دهید که کودک از روی زمین بلند نشود.
 • هر بار وضعیت مصدوم را بررسی کنید. در صورت نیاز مانور را تکرار کنید.

نجات دادن از حالت خفگی

کمک به نوزاد در حال خفگی با جسم خارجی

کمک به نوزاد در حال خفگی با جسم خارجی

مانور هایملیخ به دلیل فشاری که بدن وارد میکند برای نوزادان بسیار خطرناک و ممنوع است. در صورتی که یک نوزاد دچار خفگی شد:

 • ابتدا سعر کنید با انگشت جسم خارجی را از دهانش خارج کنید. در صورتی که احساس میکنید با این کار جسم پایین تر خواهد رفت، دست بردارید.
 • نوزاد را دمر و رو به پایین و روی کف یک دست بخوابانید.
 • در این حالت سر نوزاد باید از بدن او پایین تر باشد.
 • با پاشنه دست دیگر به میانه دو کتف نوزاد پنج بار ضربه بزنید.
 • نوزاد را برگردانید و وضعیت جسم خارجی را در دهان او بررسی کنید.
 • اگر این کار موفقیت آمیز نبود، نوزاد را رو به بالا روی کف دست قرار دهید. به طوری که دست شما از گردن و سر او نیز حمایت کند.
 • سر نوزاد را پایین تر از بدنش قرار دهید.
 • دو انگشت میانی را ، در وسط قفسه سینه نوزاد بگذارید و پنج بار به سرعت رو به پایین فشار دهید.

نجات دادن از حالت خفگی

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در بیماری ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

بگو چرا روغن گیاهی ممکن است از روغن حیوانی مضر تر باشد؟

دلایلی برای اینکه روغن های گیاهی میتواند از چربی حیوانی مضر تر باشد روغن گیاهی    روغن گیا…